Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian arvot ja säännöt

Kaikki Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian toiminnassa mukana olevat urheilijat, valmentajat ja muut toimijat hyväksyvät Urheiluakatemian arvot, sitoutuvat noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita ja Suomen Antidopingtoimikunnan ADT ry:n sääntöjä.

Arvot

Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian arvot perustuvat suoma-laisen huippu-urheilujärjestelmän ja koulutuksen arvoihin:

 • tavoitteellisuus, tuloksellisuus
 • rehellisyys, läpinäkyvyys ja avoimuus
 • kansainvälisyys
 • urheilijalähtöisyys
 • suomalaisuus ja eteläpohjalaisuus
 • vastuuntuntoisuus
 • yhteistyöhakuisuus
 • turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
 • kestävä kehitys, humaanit elämänarvot ja elinikäinen oppiminen
 • yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja yhteistyö
 • toiminnan laadukkuus

Liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet

Yleiset periaatteet
 • toisen ihmisen ja elämän kunnioitus
 • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • vastuu kasvatuksesta
 • avoimuus, demokraattisuus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
 • kaikkien tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun
 • kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen 
Täydentävät periaatteet
 • dopingin ja päihteiden käytön vastaisuus
 • lääkkeiden vastuukäyttö
 • väkivallattomuus
 • sukupuolisen häirinnän ehkäiseminen
 • yleisön turvallisuus ja viihtyvyys
 • vastuullinen taloudenpito
 • monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus

Linkit:

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry 

URHEILIJAN PARHAAKSI TIELLÄ HUIPULLE

© Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia 2017 • p. 06 5166 111