Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian arvot ja säännöt

Kaikki Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian toiminnassa mukana olevat urheilijat, valmentajat ja muut toimijat hyväksyvät Urheiluakatemian arvot, sitoutuvat noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita ja Suomen Antidopingtoimikunnan ADT ry:n sääntöjä.

Säännöt

Urheilija hakee urheiluakatemian jäsenyyttä hakulomakkeella virallisina hakuaikoina.

Akatemiaurheilijoiksi voidaan valita vain hakukriteerit täyttäviä urheilijoita.

Kaikki Urheiluakatemiaan valitut urheilijat sitoutuvat noudattamaan urheiluakatemian arvoja ja sääntöjä (hakulomake) sekä omien harjoitusryhmiensä sääntöjä.

Urheilija hyödyntää Urheiluakatemian tarjoamia etuuksia lunastamalla maksullisen urheilijakortin. Mikäli urheilijakorttimaksua ei huomautuksista huolimatta suoriteta, akatemiaurheilijastatus lakkaa.

Tarkistuksia opintojen ja harjoittelun etenemisestä suunnitelmien mukaisesti tehdään opintojaksoittain. Jos opinnoissa tai harjoittelussa havaitaan selkeitä suunnitelmista poikkeamisia, eivätkä urheilijakohtaiset kriteerit enää täyty, voidaan urheilijan akatemiastatus lakkauttaa.

Arvot

Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian arvot perustuvat suoma-laisen huippu-urheilujärjestelmän ja koulutuksen arvoihin:

 • tavoitteellisuus, tuloksellisuus
 • rehellisyys, läpinäkyvyys ja avoimuus
 • kansainvälisyys
 • urheilijalähtöisyys
 • suomalaisuus ja eteläpohjalaisuus
 • vastuuntuntoisuus
 • yhteistyöhakuisuus
 • turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo
 • kestävä kehitys, humaanit elämänarvot ja elinikäinen oppiminen
 • yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja yhteistyö
 • toiminnan laadukkuus

Liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet

Yleiset periaatteet
 • toisen ihmisen ja elämän kunnioitus
 • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 • vastuu kasvatuksesta
 • avoimuus, demokraattisuus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus
 • kaikkien tasavertainen oikeus liikuntaan ja urheiluun
 • kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen
Täydentävät periaatteet
 • dopingin ja päihteiden käytön vastaisuus
 • lääkkeiden vastuukäyttö
 • väkivallattomuus
 • sukupuolisen häirinnän ehkäiseminen
 • yleisön turvallisuus ja viihtyvyys
 • vastuullinen taloudenpito
 • monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus

Linkit:

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry

URHEILIJAN PARHAAKSI TIELLÄ HUIPULLE

© Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia 2017 • p. 06 5166 111