Ilmajoen lukiossa opiskelee n. 210 opiskelijaa ja opettajia on 15. Ilmajoen lukio on yleislukio, jossa on mahdollisuus liikuntavalmennukseen. Yhteistyötä teemme mm. Opinlakeudessa sekä E-P:n Opiston kanssa.

Yhteystiedot
Ollilantie 3 B, 60800 Ilmajoki
E-mail: etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi
Nettisoite: www.ilmajoki.fi/koulut.lukio

Rehtori
Jouko Peltonen
puh. 044-4191400

Kanslia/koulusihteeri
Katri Toivola
puh. 044-4191 401

Opinto-ohjaaja
Marianne Lähdesmäki
puh. 044 4191402

Akatemian yhdyshenkilö
Markku Neva-Keturi (fysiikka- ja yleistaitovalmennus)
puh. 040-702 4111

Oppilaitokseen hakeminen 
Normaali hakumenettely yhteisvalinnan kautta www.opintopolku.fi.

Harjoittelun hyväksilukeminen 
Hyväksiluettavien kurssien määrä on 12 kurssia.

Kuortaneen lukiolla on opetusministeriön sille myöntämä erityinen urheiluun liittyvä tehtävä. Kuortaneen lukion oppilasmäärä syksyllä 2015 oli 170, joista noin kolme neljäsosaa opiskelee urheilulukion puolella. Kuortaneen urheilulukion lajeja ovat: yleisurheilu (hypyt, heitot, kestävyys- ja pikajuoksu) sekä lentopallo, jääkiekko, pesäpallo, paini, keilailu ja muut yksilölajit.

Urheiluvalmennus perustuu kiinteään yhteistyöhön Kuortaneen urheiluopiston valmennuskeskuksen ja ko. lajiliittojen kanssa. Urheilulukiolaisen työjärjestykseen sisältyy vähintään 8 tuntia viikossa oman lajin harjoittelua lajiryhmissä ja useimmissa lajeissa lisäksi iltaharjoittelua lajin valmennusohjleman mukaisesti. Kullakin lajiryhmällä on oma valmentaja, joka seuraa ja ohjaa harjoittelua. Lisäksi urheilulukiolaiset voivat suorittaa valmennusopin kurssin ja psyykkisen valmennuksen kurssin

Yhteystiedot
Keskustie 91, 63100 Kuortane
Puh. (06) 2525 2541
Fax (06) 2525 2539
E-mail: etunimi.sukunimi@edu.kuortane.fi tai etunimi.sukunimi@kuortane.fi
Nettisoite: www.lukio.kuortane.fi

Rehtori
Juha Virtanen, puh. (06) 2525 2540

Opinto-ohjaaja
Elisa Vihma, puh. (06) 2525 2543

Oppilaitokseen hakeminen
Peruskoululainen hakee lukioon täyttämällä sähköisen yhteisvalinnan kaavakkeen osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika seuraavan kerran 23.2.-15.3.2016.

Hakuvaiheessa toimi näin:
Täytä sähköisen yhteisvalinnan lomake osoitteessa www.opintopolku.fi. (Kuortaneen lukio, urheilulinja)
Täyttäessäsi yhteisvalinnan lomaketta aukeaa täytettäväksi myös Hakijan tiedot -lomake, josta tiedot siirtyvät sähköiseen järjestelmään. Tulosta lomake myös lukion kotisivulta, täytä ja postita Kuortaneen lukioon viimeistään 15.3.
Urheilulukioon voi hake myös myöhemmin esim. 1. lukiovuoden jälkeen. Tulosta tällöin lukion kotisivuilta hakulomake 2. ja 3. vuodelle. Lähetä se ja todistus sen hetkisistä opintosuorituksistasi sekä kopio yläasteen päättötodistuksesta postin kautta 15.3. mennessä.

Päättötodistusten ja lajiliittojen pisteiden perusteella hakijat kutsutaan haastatteluun/testeihin, jotka järjestetään vuosittain huhti-toukokuun aikana.

Harjoittelun hyväksilukeminen
Urheilulukiolaiset, jotka suorittavat vähintään 12 liikunnan valmennuksen kurssia, voivat halutessaan jättää valitsematta 0 – 8 pakollista kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista. Lisäksi pakolliset kurssit täytyy olla suoritettuna niissä aineissa, joihin opiskelija osallistuu ylioppilastutkinnossa.

Urheilulukiolaisten urheiluvalmennuksesta kertyvät 20 kurssia, valmennusopin kurssi sekä psyykkisen valmennuksen kurssi ovat tuntijaon soveltavia kursseja. Saadakseen päättötodistuksen opiskelijan täytyy suorittaa vähintään 75 kurssia.

Asuminen
Urheilulukiolaiset asuvat Kiinteistö Oy Kuortaneen Koulumajojen asunnoissa Kuortaneen Urheiluopiston kampusalueella aivan lukion vieressä ja lähellä olevalla Kortesmäen asuinalueella.

Tiedustelut
rehtori Juha Virtanen, puh (06) 2525 2540, GSM 040-5103655
valmennuksen koordinaattori Teemu Rauhala, GSM 0440-628 469
opo Elisa Vihma, puh (06) 2525 2543, GSM 040-748 6875
kanslisti Aila Niemelä, puh.(06) 2525 2541, GSM 040-5396267

Käyntiosoite: Koulukatu 41, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 75, 60101 Seinäjoki
Puh. 020 124 5000
email: info@sedu.fi

Sedu tarjoaa ajanmukaiset metodit, tilat ja laitteet – sekä nuorille entistä enemmän mahdollisuuksia suunnata opintojaan yksilöllisesti, olipa tavoitteena vaikkapa kaksi tutkintoa. Tiivis työ- ja elinkeinoelämäyhteistyö luovat pohjan kaikelle koulutukselle. Kaikki tutkintoihin johtava koulutus sisältää työssäoppimista, joihin sisältyy myös ammattiosaamisen näytöt, joiden avulla varmistetaan työelämäosaaminen. Myös uusien koulutustuotteiden kehittämisen lähtökohtana on työelämän tarve.

Oppilaitokseen hakeminen
tapahtuu kaikkiin perustutkintoihin yhteishaun kautta. www.opintopolku.fiLisätietoja hakutoimisto@sedu.fi puh. 040 830 2275

Opiskelumahdollisuudet 
Urheilija voi hakea opiskelijaksi kaikkeen Seinäjoen koulutuskeskuksen tarjoamaan koulutukseen. Yksityiskohtaiset tiedot perustutkinnoista löytyvät nettisivuiltamme www.sedu.fi. Jokaiselle akatemiavalmennukseen osallistuvalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma koulutuksen alussa.

Lajivalmennus ryhmät
Sedu toimii vahvasti yhteistyössä Etelä-Pohjanmaa Urheiluakatemian kanssa. Lajivalmennusta on mahdollista saada urheiluakatemian kautta:

  • Seinäjoella: Jalkapallo, jääkiekko, lentopallo, pikaluistelu, pesäpallo, salibandy ja yleisurheilu
  • Lapualla: koripallo ja monilajiryhmä
  • Ilmajoella: paini ja pesäpallo

Urheilijalla on mahdollisuus saada Sedun ja urheiluakatemian edut ja tuki myös erillislajivalmennuksen kautta. Tällöin urheilija sekä hänen valmentajansa katsotaan akatemiakelpoisiksi.

Akatemiaharjoittelun hyväksi lukeminen
Seduun urheilijana valitulle opiskelijalle tarjotaan joustava mahdollisuus yhdistää ammatilliset opinnot ja urheiluvalmennus siten, että ohjattuun valmennukseen osallistuminen voidaan lukea osaksi tutkinnon opintoja. Opiskelijan tulee esittää hyväksi lukemisen perusteena valmentajan todentama valmennusohjelma sekä harjoituspäiväkirja.

Lisätietoja
Teemu Joensuu
Urheiluakatemiakoordinaattori
Sedu
teemu.joensuu@sedu.fi
Puh. 040 868 1570

www.sedu.fi -> Opiskelu -> Urheilijakoulutus

Kuortaneen urheiluopiston koulutuskeskus järjestää liikunta-alan ammatillista perus- ja jatkokoulutusta sekä muuta liikuntaan liittyvää koulutusta (sekä aikuiskoulutusta että nuorisoasteen koulutusta). Mm. liikuntaa kouluissa tai kansalaisopistoissa opettaville järjestetään täydennyskoulutusta.

Nuorisoasteen liikunnanohjauksen perustutkinnolla (3 vuotta) koulutuskeskuksella on 60 opiskelijapaikkaa. Aikuiskoulutuksessa Kuortaneen Urheiluopisto järjestää vuosittain opetusta noin 50 opiskelijatyövuotta.

Yhteystiedot
Opistotie 1, 63100 Kuortane
Puh. (06) 5166 111 (vastaanotto)
Fax (06) 5166 208 (koulutuskeskus)
E-mail: etunimi.sukunimi@kuortane.com
Nettiosoite: www.kuortane.com

Koulutuskeskuksen johtaja 
Atte Hotti, puh. (06) 5166 204, gsm 040 7791 630

Akatemian yhdyshenkilö 
Atte Hotti, puh. (06) 5166 204, gsm 040 7791 630

Opinto-ohjaajat 
Leena Suomela (koulutussihteeri), puh. (06) 5166 209

Oppilaitokseen hakeminen 
Katso koulutuskohtaiset hakuohjeet nettisivuiltamme www.kuortane.com/koulutus

Opiskelumahdollisuudet 
Aikuiskoulutus
Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto
Liikuntapaikkahoitajan ammattitutkinto
Hierojan ammattitutkinto
Liikunnan ammattitutkinto
* Seuratoiminnan osaamisala
* Aikuisliikunnan osaamisala
Valmentajan erikoisammattitutkinto
Valmentajan ammattitutkinto
Yrittäjän ammattitutkinto
Johtamisen erikoisammattitutkinto

Nuorisoasteen koulutus 
Liikunnanohjauksen perustutkinto (liikuntaneuvoja)
Liikunnanohjauksen peruskurssi
Preppauskurssi liikunta-alalle

Akatemiaharjoittelun hyväksilukeminen 
Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti kurssista riippuen.

Asuminen
Kuortaneen urheiluopiston majoitustiloissa koulupäivinä.

Tiedustelut
Koulutussihteeri Leena Suomela, puh. (06) 5166 209, leena.suomela@kuortane.com
Koulutuskeskuksen johtaja Atte Hotti, puh. (06) 5166 204,
gsm 040 7791 630

Keskustie 10
63100 Kuortane

Rehtori Sanna Koivisto
040 5057 804

Koulusihteeri Pirjo Hautaniemi
040 6790 967

Koulun kotisivut https://peda.net/kuortane/yhteiskoulu

Lapuan lukio on noin 300 opiskelijan nelisarjainen tasokas yleislukio, joka tarjoaa
* turvallisen oppimisympäristön
* laadukkaan opetuksen
* laajan ja syvällisen valinnaisuuden
– monipuolinen ja laaja kielivalikoima; englanti, ruotsi pitkä ja
keskipitkä oppimäärä, espanja, ranska, saksa ja venäjä
– laajasti matematiikkaa ja luonnontieteitä;
pitkää matematiikkaa 18, fysiikkaa 11 ja kemiaa 7 kurssia
– käden taitoja: kotitalous ja käsityö
* mahdollisuuden viiteen lukiodiplomiin
liikunta, musiikki, kuvataide, käsityö, kotitalous

Yhteystiedot
Kiviristintie 10, 62100 Lapua
Puh. (06) 4384 491/kanslia, (06) 4384 490 rehtori
Fax (06) 4384 496
E-mail: etunimi.sukunimi@lukio.lapua.fi
Nettiosoite: www.lukio.lapua.fi

Rehtori
Kaisa Piiparinen, puh.(06) 4384 490

Akatemian yhdyshenkilö
Rehtori Kaisa Piiparinen

Opinto-ohjaaja
Markus Möykkynen

Oppilaitokseen hakeminen
Normaali hakumenettely yhteisvalinnan kautta.

Akatemiaharjoittelun hyväksilukeminen
Tapauskohtaisesti

Asuminen
Asunnon hankkimisessa avustetaan.

Tiedustelut
Rehtori ja opinto-ohjaaja.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Nurmon lukio on yksi Seinäjoen kaupungin lukioista. Lukiolla on erityistehtävä luonnontieteissä. Opiskelijan yksilöllisen opinto-ohjelman mahdollistaa lukion laajan
kurssitarjonnan lisäksi myös yhteistyö Seinäjoen seudun muiden 2. asteen oppilaitosten kanssa.

Yhteystiedot
Toukotie 3, 60550 Nurmo
Puh. (06) 416 7449 (opinto-ohjaaja)
E-mail: etunimi.sukunimi@seinajoki.fi
Nettiosoite: www.nurmonlukio.fi

Rehtori
Pekka Manninen, puh. 044-418 1991

Akatemian yhdyshenkilö
Pekka Manninen

Opinto-ohjaaja
Juha Vähäpesola

Oppilaitokseen hakeminen
Normaali hakumenettely yhteisvalinnan kautta.

Akatemiaharjoittelun hyväksilukeminen
Hyväksytysti suoritetut opinnot luetaan hyväksi soveltavina kursseina. Akatemiaharjoittelusta voi saada maksimissaan 12 soveltavaa kurssia lukiossa olon aikana.

Asuminen
Koululla ei ole asuntolaa. Opiskelija-asuntoja voi kysyä Marttilan kortteerista: www.marttilankortteeri.fi.

 

Nurmon yläasteen 9-luokan oppilailla on mahdollisuus hakea Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian jäsenyyttä. Valinta urheiluakatemiaan mahdollistaa osallistumisen urheiluakatemian harjoituksiin kouluaikana yhtenä aamuna (torstaisin kello 8 – 10) tai muuna rehtorin kanssa sovittuna aikana.

Nurmon yläaste

Yhteystiedot
Toukotie 3, 60550 Nurmo
Puh. (06) 416 7437
E-mail: etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi
Nettiosoite: www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/perusopetus/ylakoulut/nurmonylaaste.html

Rehtori
Teemu Tassi, puh. 0500-478 589

Akatemian yhteyshenkilö
Rehtori Teemu Tassi

Opinto-ohjaajat
Kati Koski, Marianna Luopajärvi

Akatemiaharjoittelun hyväksilukeminen
Hyväksytysti suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea liikunnan valinnaiskurssina.

Oletko tulevaisuuden huippu-urheilija ja haluat suorittaa korkeakoulututkinnon? Kaipaatko opinnoista vastapainoa urheilulle? Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemiassa voit yhdistää SeAMKissa opiskelun ja urheilun, mahdollistaen hyvät tulokset molemmissa. Lisätietoja: https://www.seamk.fi/hakijalle/opiskelu-seamkissa/urheiluakatemia/

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on laaja-alainen, soveltavan osaamisen maakunnallinen korkeakoulu. SeAMK tarjoaa koulu-tusta sekä tutkimus- ja kehityspalveluja kuudella koulutusalalla. Niitä ovat liiketalouden ala, luonnonvara-ala, kulttuuriala, ravitsemisala,  sosiaali- ja terveysala sekä tekniikan ala. SeAMK:n tutkinto-opiskelijoista 70 % on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta, jonne myös yli puolet valmistuneista jää töihin.

SeAMK:ssa on lähes 4700 opiskelijaa, joista noin 870 aikuisopiskelijoita.

Yhteystiedot
Kampusranta 11, 60100 SEINÄJOKI
Puh. 020 124 5000 (vaihde)
E-mail: seamk(at)seamk.fi, etunimi.sukunimi(at)seamk.fi
Nettiosoite: www.seamk.fi

Rehtori
Jaakko Hallila, puh. 040-830 4100

Akatemian yhteyshenkilö

Päivi Vähäsalo, opiskelijapalveluiden suunnittelija
Kampusranta 11, Frami F 2.krs
Puh. 040-8304185
E-mail: paivi.vahasalo(at)seamk.fi

Akatemian yhteyshenkilöt (opinto-ohjaajat) yksiköittäin

SeAMK Ruoka
Anu Katila (agrologit), puh. 040 830 2430
Eija Putula-Hautala,puh. 040 830 3953 (restonomit)
Sarita Ventelä, puh. 040 680 7640 (bio- ja elintarviketekniikka)

SeAMK Liiketoiminta ja kulttuuri
Päivi Uitti, puh. 040 830 2442 (International Business)
Johanna Koivula, puh 040 830 2400 (liiketalous)
Johanna Ikola, puh. 040 868 2005 (kulttuuri)

SeAMK Sosiaali- ja terveysala
Suzana Zegrea, puh. 040 830 2189 (Nursing)
Marjut Koivisto, puh. 040 680 7190 (fysioterapia)
Virpi Salo, puh. 040 830 0436 (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja)
Pirjo Takala, puh. 040 830 2167 (sosiaaliala)

SeAMK Tekniikka
Heikki Heiskanen, puh. 040 830 4269 (konetekniikka)
Jorma Mettälä, puh. 040 830 7481 (automaatiotekniikka)
Marita Viljanmaa, puh. 040 830 2192 (rakennustekniikka)

Oppilaitokseen hakeminen

Normaali hakumenettely yhteisvalinnan kautta syksyllä tai keväällä tai erillisvalinnalla. Tarkempia tietoja hakumenettelystä löydät SeAMK:n nettisivuilta osoitteesta www.seamk.fi/hakeminen

Opiskelumahdollisuudet

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa on kuusi koulutusalaa, jotka pitävät sisällään 19 AMK-tutkinto-ohjelmaa ja 8 ylempää AMK-tutkinto-ohjelmaa. Koulutusalat SeAMKissa ovat kulttuuriala, liiketalouden ala, luonnonvara-ala, ravitsemisala, sosiaali- ja terveysala ja tekniikan ala. AMK-tutkintojen lisäksi SeAMKissa voi suorittaa täydennyskoulutuksia, avoimen AMK:n opintoja, erikoistumisopintoja sekä muita koulutuksia.

Ammattikorkeakoulututkinnon voit opiskella joko kokopäiväisesti tai työn ohessa monimuotototeutuksena. Verkko-opinnot mahdollistavat joustavan opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta. Osa ammattikorkeakouluopinnoista toteutetaan vieraalla kielellä.

Toisen asteen väyläopinnot
Väyläopinnot tarjoavat SeAMKin yhteistyöoppilaitosten toisen asteen tutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa korkeakouluopintoja jo toisen asteen ammatillisen koulutuksen tai lukiokoulutuksen aikana.

Akatemiaharjoittelun hyväksilukeminen

Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemiassa mukana oleville SeAMKin tutkinto-opiskelijoille voidaan hyväksilukea urheiluakatemiassa suoritetuista opinnoista tai muutoin syntyneestä osaamisesta 3 – 4 opintopistettä vapaasti valittaviin opintoihin.

Edellytykset opintopisteiden hyväksilukemiselle:
– opiskelijan tekemä hyväksilukuhakemus
– osaamisen osoittaminen osaamispäiväkirjalla tai muilla dokumenteilla

Hyväksilukua koskeva päätös tehdään tutkinto-ohjelman tavoitteet ja opinnoit huomioiden ja viedään opintorekisteriin merkinnällä ”Liikunta- ja valmennustaidot, x op.”

Anomukset hyväksilukemisesta osoitetaan koulutuspäällikölle. Hyväksilukemisesta päätetään tapauskohtaisesti.

Lisätietoja tästä linkistä!

Asuminen

Opiskelija-asuntoja välittää Sevas Opiskelijakodit.

Seinäjoen lukio on yksi Suomen suurimmista lukioista. Lukiolla on toimipisteet Seinäjoella ja Peräseinäjoella sekä Seinäjoella iltakouluna toimiva lukion aikuislinja. Opiskelijan yksilöllisen opinto-ohjelman mahdollistaa paitsi suuren lukion laaja tarjonta myös yhteistyö Seinäjoen seudun muiden 2. asteen oppilaitosten kanssa.

Yhteystiedot
Kirkkokatu 16, 60100 Seinäjoki
Puh. (06) 416 2361
Fax (06) 416 2760
E-mail: etunimi.sukunimi@edu.seinajoki.fi
Nettiosoite: www.seinajoenlukio.fi

Rehtori
Tuula Lamminmäki, puh. (06) 416 2360

Akatemian yhdyshenkilö
Rehtori Tuula Lamminmäki

Opinto-ohjaajat
Sanna Försti, Merja Kuvaja ja Elina Pöyhönen + Merja Laasala

Oppilaitokseen hakeminen
Normaali hakumenettely yhteisvalinnan kautta.

Akatemiaharjoittelun hyväksilukeminen
Hyväksytysti suoritetut opinnot luetaan hyväksi soveltavina kursseina. Akatemiaharjoittelusta voi saada maksimissaan 12 soveltavaa kurssia lukiossa olon aikana.

Asuminen
Koululla ei ole asuntolaa. Opiskelija-asuntoja voi kysyä Marttilan kortteerista: www.marttilankortteeri.fi

Seinäjoen lyseon 9-luokan oppilailla on mahdollisuus hakea Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian jäsenyyttä. Valinta urheilu-akatemiaan mahdollistaa osallistumisen urheiluakatemian harjoituksiin kouluaikana yhtenä aamuna (torstaisin kello 8 – 10).

Seinajoen lyseo

Yhteystiedot
Kirkkokatu 7, 60100 Seinäjoki
Puh. (06) 416 2351
E-mail: etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi
Nettiosoite: www.edu.seinajoki.fi/lyseo

Rehtori
Kaisa Isotalo, puh. (06) 416 2350

Akatemian yhdyshenkilö
Liikunnanopettaja Antti Kuusisto

Opinto-ohjaajat
Sini Sippola ja Esa Hulkki

Akatemiaharjoittelun hyväksilukeminen
Hyväksytysti suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea liikunnan valinnaiskurssina.

 

Seinäjoen yhteiskoulun 9-luokan oppilailla on mahdollisuus hakea Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian jäsenyyttä. Valinta urheiluakatemiaan mahdollistaa osallistumisen urheiluakatemian harjoituksiin kouluaikana yhtenä aamuna (torstaisin kello 8 – 10).

Seinäjoen yhteiskoulu

Yhteystiedot
Tuomikuja 6, 60100 Seinäjoki
Puh. (06) 416 2340
E-mail: etunimi.sukunimi(at)seinajoki.fi
Nettiosoite: http://www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/perusopetus/ylakoulut/seinajoenyhteiskoulu.html

Rehtori
Jari Noponen, puh. (06) 416 2340 tai 040-774 8377

Akatemian yhdyshenkilö
Rehtori Jari Noponen

Opinto-ohjaajat
Heidi Joensuu ja Raimo Sysilampi

Akatemiaharjoittelun hyväksilukeminen
Hyväksytysti suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea liikunnan valinnaiskurssina.

 

 

Seinäjoen yliopistokeskusSeinäjoen Yliopistokeskus on viiden yliopiston
-Tampereen Yliopisto
-Helsingin Yliopisto
-Sibelius Akatemia
-Vaasan Yliopisto
-Tampereen Teknillinen Yliopisto

yhteisö, jossa oppilaitokset tarjoavat alueelle koulutus- ja tutkimuspalveluita.

Yliopistokeskuksessa voi opiskella kanditaatin ja maisterin opintopoluilla, avoimessa yliopistossa sekä erikoistumis- ja täydennyskoulutuksissa.

Opinnot avoimissa yliopistoissa vastaavat tavoitteiltaan ja vaatimuksiltaan yliopistojen antamaa opetusta. Opiskelu on sivutoimista, joten opintoja voi tehdä työn ohessa. Opetusta on valtaosin iltaisin ja viikonloppuisin, minkä lisäksi useita opintoja voi suorittaa joustavasti verkko-opintoina.

Opintotarjonta avoimissa yliopistoissa koostuu enimmäkseen perusopinnoista, joiden laajuus on vähintään 25 opintopistettä. Monista aineista on mahdollista suorittaa lisäksi aineopinnot, joiden laajuus on 35-55 opintopistettä. Näiden lisäksi tarjolla on myös yksittäisiä opintojaksoja useilta eri aloilta.

Katso lisätietoja avoimista yliopisto-opinnoista Seinäjoella tästä.

Lisätietoja myös: Aira Metsä-Ketelä
puh. 050 343 6882
aira.metsa-ketela(at)uta.fi

Lisätietoja löydät avoimien yliopistojen yhteisiltä nettisivuilta www.avoinyliopisto.fi.

Opinlakeus

Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia hyödyntää Opinlakeuden tar-joamia henkilökohtaisia opiskeluvaihtoehtoja akatemiaurheilijoiden opinnoissa.

Akatemiaurheilijoilla on käytössään Opinlakeuden opintotarjotinta, jonne on koottu Opinlakeus-oppilaitosten tuottama verkko-opetustarjonta sekä lähiopetustarjontaa. Kurssitarjonta avaa akatemiaurheilijoille mahdollisuuden valita opintoja myös esimer-kiksi sellaisia opintojaksoja joita oma akatemiaoppilaitos ei ensisijaisesti tarjoa mutta jotka sopisivat akatemiaurheilijan omiin kehittymistarpeisiin.

Suurin osa oppilaitosten tarjoamasta verkko-opiskelusta tarjotaan Opinlakeus -opiskelijoille suunnatun verkkokurssitarjottimen kautta. Tämä mahdollisuus on kaikille Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian yhteistyölukioiden oppilaille. Suurin kurssitarjonta verkko-opetuksessa on Seinäjoen lukion verkkokurssitarjottimessa. Tätä tarjotinta käyttää myös Nurmon ja Ilmajoen lukion oppilaat jo tälläkin hetkellä. Lisäksi Kauhajoen lukion aikuislinja tarjoaa melko kattavan kurssitarjottimen verkko-opetuksessa.
Lisätietoja: www.opinlakeus.fi

Ylistaron lukio

Yhteystiedot 
Ylistaron lukio
Kaukolanraitti 50 / PL 4
61401 YLISTARO

Nettiosoite: http://www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/lukiokoulutus/ylistaronlukio.html

Rehtori 
Kirsi Sippola, puh. (06) 4167101, GSM 044-418 1812

Akatemian yhdyshenkilö 
Kirsi Sippola

Opinto-ohjaaja 
Maarit Pouttu-Alanko puh. (06) 416 7104, 044-550 2511

Oppilaitokseen hakeminen 
Normaali hakumenettely yhteisvalinnan kautta.

Tiedustelut 
Kirsi Sippola

URHEILIJAN PARHAAKSI TIELLÄ HUIPULLE

© Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia 2017 • p. 06 5166 111