URHEILIJAN KAKSOISURA

Kaksoisuramallit

  • Urheilu ensimmäisenä ammattina
  • Urheilun ja opiskelun yhdistäminen
  • Urheilun ja muun työn yhdistäminen

Kaksoisuran tekemisen tulee tukea urheilijana kehittymistä ja urheilutuloksen tekemistä

Kaksoisuran mahdollistaminen on suomalaisen urheilun arvovalinta.

Kaksoisuran tekemisen tulee tukea urheilijana kehittymistä ja urheilutuloksen tekemistä. Suomalaiseen urheiluun kuuluu vahvana pyrkimys siihen, että urheilija pystyy yhdistämään tasapainoisesti arjessaan tavoitteellisen urheilun sekä opiskelun tai muun työuransa. Tätä ajattelutapaa kutsutaan kaksoisuraksi.

Suomalainen kaksoisura alkaa yläkouluvaiheesta ja jatkuu aina huippu-urheilu -uran päättymisen jälkeiseen urasiirtymään.

Suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilujärjestelmän tavoitteena on, että kaikki urheilijat suorittavat toisen asteen tutkinnon.

Urheiluakatemiatoiminta käsittää urheilijan polun vaiheet yläkoulutoiminnasta huippu-urheiluun saakka. 

Lisätietoa: www.olympiakomitea.fi/urheiluakatemiaohjelma

URHEILIJAN PARHAAKSI TIELLÄ HUIPULLE

© Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia 2017 • p. 06 5166 111