Urheiluakatemiaan hyväksytyt ja lukukausimaksunsa maksaneet urheilijat (ei koska Kuortaneen urheilulukiolaisia) saavat ns. akatemiastatuksen, joka

 

  • oikeuttaa osallistumaan akatemian järjestämiin ohjattuihin valmennustapahtumiin koulupäivän aikana (vapaavalintaiset opinnot, valmennuskurssi)
  • oikeuttaa käyttämään akatemian tarjoamia harjoitusolosuhteita, tukipalveluja (mm. testaus, lihashuolto ja urheilijoiden terveydenhoito) ja muita etuja akatemian valmentautumissuunnitelman mukaisesti
  • mahdollistaa neuvottelut opiskeluun liittyvistä joustoista, harjoittelun hyväksilukemisesta opinnoissa (oppilaitoskohtainen) ja tukimuodoista, jotka edistävät suunnitelmallisen huippu-urheiluohjelmasi toteuttamista
  • mahdollistaa henkilökohtaisen opinto- ja valmennussuunnitelma (HOVS) laatimisen yhteistyössä oppilaitoksen yhteyshenkilön/opon ja valmentajan kanssa
  • edellyttää sitoutumista akatemian arvoihin ja toimintaperiaatteisiin ja niiden noudattamista
  • edellyttää sitoutumista opiskelujen suorittamiseen oppilaitoksen kanssa sovitulla tavalla. Jos urheilija laiminlyö opintojaan toistuvasti, voidaan akatemiastatus poistaa häneltä väliaikaisesti tai kokonaan
  • edellyttää sitoutumista tavoitteelliseen urheiluharjoitteluun. Jos urheilija lopettaa tai laiminlyö harjoitteluaan, voidaan akatemiastatus poistaa häneltä väliaikaisesti tai kokonaan.

URHEILIJAN PARHAAKSI TIELLÄ HUIPULLE

© Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia 2017 • p. 06 5166 111