Urheiluakatemioiden yhteistyötahot

 

Urheiluakatemioiden yhteistyötahoja ovat mm. kaupungit, kunnat, eri oppilaitokset alakouluista yliopistoihin, lajiliitot ja niiden alueorganisaatiot, paikalliset urheiluseurat ja erilaiset tukipalvelujen tarjoajat sekä Suomen Olympiakomitea.

Eri toimijoiden roolit urheiluakatemiajärjestelmässä:

Kuntien ja kaupunkien yleinen rooli on vastata harjoitusolo­suhteista ja niiden koordinoinnista paikallinen ja alueellinen päätöksenteko huomioiden. Koulutuksen järjestäjinä ja oppilaitosten ylläpitäjinä kunnan ja kaupungit sitoutuvat akatemiatoimintaan myös oppil­aitostensa kautta.

Oppilaitoksilla on päävastuu opetuksen järjestämisestä, opintojen suunnittelusta ja seurannasta.

Lajiliitot ja paikalliset urheiluseurat puolestaan vastaavat urheiluakatemioiden valmennuksesta ja koordinoivat akatemiavalmentajien työtä.

Suomen Olympiakomitea vastaa koko järjestelmän valtakunnallisesta kehittämisestä ja koordinoinnista.

Akatemiatoimistot/-koordinaattorit vastaavat alueellisesti koko toiminnan koordinoinnista ja hallinnoinnista.

URHEILIJAN PARHAAKSI TIELLÄ HUIPULLE

© Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia 2017 • p. 06 5166 111