Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia

Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia on laaja maakunnallinen yhteistyöverkosto, joka toimii kiinteässä yhteistyössä Kuortaneen Urheiluopiston Valmennuskeskuksen kanssa. Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemia on yksi Olympiakomitean kuudesta valtakunnallisesta urheiluakatemiasta.

Urheiluakatemiatoiminnan toteuttamiseen saamme avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Uutiset

SEINÄJOEN YHTEISKOULU MUKAAN VALTAKUNNALLISEEN URHEILUYLÄKOULUJEN VERKOSTOON

Seinäjoen Yhteiskoulu (SYK) on nyt osa Olympiakomitean urheiluyläkoulujen verkostoa. Kaupungin...

Facebook

Cover for Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia
964
Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia

Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia

Etelä-Pohjanmaa Urheiluakatemian viestintäkanava

2 weeks ago

Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia
Olympiakomitean tulos- ja tavoitekeskustelut käynnissä yhdessä Tampereen urheiluakatemian kanssa. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Urheilu mukana Osaaminen näkyviin -teemaviikollaUrheilu kartuttaa monenlaista osaamista ja taitoja, joista on hyötyä elämän eri osa-alueilla niin urheilu-uran aikana kuin sen jälkeenkin.Urheilu opettaa mm. vuorovaikutustaitoja, itsetuntemusta, kriittistä ajattelua ja luovuutta, itseohjautuvuutta, verkostoitumiskykyä, yhteistyökykyä, tunneälyä ja empatiaa, muutosjoustavuutta, kykyä tunnistaa ja kehittää omaa osaamistaan sekä kykyä toimiaerilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa. Kaikki nämä ovat tärkeitä myös tulevaisuuden työelämässä, jonka muutosvauhti kiihtyy koko ajan ja yhä tärkeämmiksi taidoiksi nousevat muun muassa itsensä kehittäminen ja kouluttaminen, muutosvalmius, paineensietokyky sekä yhteistyötaidot.Työssä menestymiseen vaaditaan oikeanlaista potentiaalia, motivaatiota sekä kokemusta ja osaamista. Urheilu-uralta saadut kokemukset, henkilökohtaiset ominaisuudet sekä kykymotivoitua tehtävästä suoriutumiseen ovat työelämässä hyödynnettäviä ominaisuuksia.Urheilu-uralla karttuneet taidot ja kyvyt vaativat kuitenkin osaamisen sanoittamista, ja siitä syystä urheiluyhteisö on mukana kampanjoimassa ja kannustamassa: #OsaaminenNäkyviinUrheiluakatemiat ja valmennuskeskukset ovat mukana Osaaminen näkyviin -teemaviikolla. Osaaminen näkyviin on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA:n kampanja, jonka tavoitteena on auttaa eri alojen ja organisaatioiden ihmisiä ja yhteisöjähuomaamaan osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun.Seuraa somessa ja tule mukaan: #OsaaminenNäkyviinLisätiedotMaikki Siuko, projektikoordinaattoriext.maikki.siuko@jotpa.fi+358 295 331 404 ... See MoreSee Less
View on Facebook

URHEILIJAN PARHAAKSI TIELLÄ HUIPULLE

© Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia • p. 06 5166 111