Akatemiaurheilijaksi hakeminen

 

Urheilija hakee Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian jäsenyyttä seuraavasti

  1. Urheilijalla on opinto-oikeus jossakin Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian yhteistyöoppilaitoksessa tai hän saa opinto-oikeuden ko. oppilaitokseen ennen harjoittelun alkua (hakuprosessi kesken).-> Opiskelupaikka hankitaan aina normaalin hakumenettelyn kautta ja opiskelijaksi ottamisessa oppilaitokset noudattavat vahvistettuja valintaperusteitaan.
  2. Opinto-oikeuden omaava tai sen ennen harjoittelun alkamista saava urheilija hakee Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemiaan urheiluakatemian omalla hakulomakkeella. (hakulomake nettisivuilla). Hakuaika toisen asteen opiskelijoille tai toiselle asteelle siirtyville on 1.1. – 31.3. klo 15.00 mennessä. Mikäli opiskelupaikkaa akatemiaoppilaitoksessa ei vielä hakuhetkellä ole, hakulomakkeen kohtaan ”oppilaitos” kirjoitetaan sen oppilaitoksen tiedot, johon ollaan hakemassa. Yläkoululaisten (tulevat 9-luokkalaiset) hakuaika on 1.1. – 28.2. ja korkeakouluopiskelijoiden 15.7. – 30.9. Tiedot toisen asteen hyväksytyistä tai hylätyistä hakemuksista hakijoille ja oppilaitoksille toimitetaan 31.5. mennessä. Yläkoululaiset saavat valintatiedot 31.3. mennessä ja korkeakouluopiskelijat lokakuussa.
  3. Akatemiaan voidaan valita myös urheijoita, jotka eivät opiskele, ovat opintojensa välissä tai ovat jo valmistuneet.
  4. Hakemukset käsitellään sovittujen valintakriteereiden (valtakunnalliset 2. asteen urheiluoppialitosten valintakriteerit) lajiliittopisteytyksen tai lajiliittopisteytys-/valintakoetapahtumien pohjalta. Urheiluakatemia tekee valintapäätökset näiden pohjalta valmennuspäällikön johdolla.
  5. Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemian johtaja/johtoryhmä vahvistaa akatemiaurheilijavalinnat.
  6. Valinnasta urheiluakatemiaan ilmoitetaan urheilijalle ja oppilaitoksen yhteyshenkilölle heti valinnan jälkeen. Urheilija valitaan urheiluakatemiaan toistaiseksi. HUOM! 9-luokkalaiset akatemiaurheilijat vain yhdeksi lukuvuodeksi. He hakevat akatemiaan uudelleen siirtyessään opiskelemaan toiselle asteelle.
  7. Akatemiaurheilijalle pyritään laatimaan henkilökohtainen opiskelu- ja valmennussuunnitelma (HOVS).
  8. Urheilija hyödyntää Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemian tarjoamat etuudet lunastamalla akatemian harjoituskortin (120 €/lukukausi/ valmennusryhmät ja 60 €/lukukausi/muut urheilijat).
  9. Tarkistuksia opintojen ja harjoittelun etenemisestä suunnitelmien mukaisesti tehdään opintojaksoittain. Jos opinnoissa tai harjoittelussa havaitaan selkeitä suunnitelmista poikkeamisia, eivätkä urheilijakohtaiset kriteerit enää täyty, voidaan urheilijan akatemiastatus lakkauttaa.

 

URHEILIJAN PARHAAKSI TIELLÄ HUIPULLE

© Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia 2017 • p. 06 5166 111