Akatemiaurheilijaksi hakeminen

 

Urheilija hakee Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian jäsenyyttä seuraavasti

  1. Urheilijalla on opinto-oikeus jossakin Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian yhteistyöoppilaitoksessa tai hän saa opinto-oikeuden ko. oppilaitokseen ennen harjoittelun alkua (hakuprosessi kesken).-> Opiskelupaikka hankitaan aina normaalin hakumenettelyn kautta ja opiskelijaksi ottamisessa oppilaitokset noudattavat vahvistettuja valintaperusteitaan.
  2. Opinto-oikeuden omaava tai sen ennen harjoittelun alkamista saava urheilija hakee Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemiaan (hakulomake nettisivuilla). Ensisijainen hakuaika toisen asteen opiskelijoille on 1.1. – 30.4. Mikäli opiskelupaikkaa akatemiaoppilaitoksessa ei vielä hakuhetkellä ole, hakulomakkeen kohtaan “oppilaitos” kirjoitetaan sen oppilaitoksen tiedot, johon ollaan hakemassa. Yläkoululaisten (tulevat 9-luokkalaiset) hakuaika on 1.1. – 28.2.Tiedot toisen asteen hyväksytyistä tai hylätyistä hakemuksista hakijoille ja oppilaitoksille toimitetaan 31.5. mennessä. Yläkoululaiset saavat valintatiedot 31.3. mennessä.
  3. Hakemukset käsitellään sovittujen valintakriteereiden (valtakunnalliset 2. asteen urheiluoppialitosten valintakriteerit) lajiliittopisteytyksen tai lajiliittopisteytys-/valintakoetapahtumien pohjalta. Urheiluakatemia tekee valintapäätökset kuitenkin itsenäisesti valmennuspäällikön johdolla.
  4. Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian johtaja/johtoryhmä vahvistaa lajien esittämät akatemiaurheilijavalinnat.
  5. Valinnasta urheiluakatemiaan ilmoitetaan urheilijalle ja oppilaitoksen yhteyshenkilölle heti valinnan jälkeen. Urheilija valitaan urheiluakatemiaan toistaiseksi. HUOM! 9-luokkalaiset akatemiaurheilijat hakevat akatemiaan uudelleen siirtyessään opiskelemaan toiselle asteelle.
  6. Akatemiaurheilijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelu- ja valmennussuunnitelma (HOVS).
  7. Urheilija hyödyntää Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian etuudet lunastamalla akatemian harjoituskortin (120 €/lukukausi/ valmennusryhmät ja 60 €/lukukausi/muut urheilijat).
  8. Tarkistuksia opintojen ja harjoittelun etenemisestä suunnitelmien mukaisesti tehdään opintojaksoittain. Jos opinnoissa tai harjoittelussa havaitaan selkeitä suunnitelmista poikkeamisia, eivätkä urheilijakohtaiset kriteerit enää täyty, voidaan urheilijan akatemiastatus lakkauttaa.

 

URHEILIJAN PARHAAKSI TIELLÄ HUIPULLE

© Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia 2017 • p. 06 5166 111