Psykologiset tekijät ovat kilpaurheilussa ja valmentautumisen arjessa aina läsnä. Urheiluakatemiatoiminnassa tämä asia huomioidaan tuomalla asiantuntijapalveluita urheilijoiden ja valmentajien avuksi. Ajattelutaidot nähdään taitoina siinä missä muutkin urheiluvalmentautumisen taidot ja niitä on jokaisen urheilijan mahdollisuus oppia. Perusasioiden läpikäyminen on suunnitelmallista ja lisäksi jokaisella on mahdollisuus tukeutua asiantuntijan apuun yksilöllisesti.

Psyykkisen valmennuksen ja kliinisen psykologian erot
Psyykkisen valmennuksen asiantuntija voi antaa supportiivista tukea elämän eri vaiheissa tai ongelmatilanteissa ja tukea näin valmentajan tai urheilijan psyykkistä hyvinvointia. Psyykkisen oireilun arviointi, diagnostiikka ja hoitovastuu on sen sijaan muilla terveydenhuollon ammattilaisilla (psykologi, lääkäri). Psyykkisen valmentajan resurssia ei käytetä psykiatrisen oireilun hoitoon, vaan toimenkuva on valmentautumisprosessin tukemisessa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa.  Terveydenhuollolliset kysymykset (kuten mm. syömishäiriöt, masennus, traumaoireet) kuuluvat aina terveydenhuollon ammattilaiselle. Psyykkisen valmentajan tehtävänä on tällöin hoitoon ohjaus.

Urheilupsykologi Aapo Kilpeläinen

Huippusuoritus vaatii keskittymistä tekemiseen. Haasteen tälle tuovat sekä ulkoiset että sisäiset ärsykkeet, jotka pommittavat urheilijaa harjoittelun ja kilpailun aikana. Toimivia psyykkisiä säätelykeinoja tarvitaan otteen löytymiseen ja tavoitteisiin vahvasti suuntautumiseen esimerkiksi loukkaantumisten, epäonnistumisten ja epäoikeudenmukaisuuden kokemusten jälkeen. Pettymyksen sietokyvyn parantaminen, jännityksen sieto ja lieventäminen, yliyrittämisen väheneminen sekä vuorovaikutusongelmien selvittäminen kuuluvat myös urheilupsykologian piiriin. Näihin asioihin voidaan oikeilla menetelmillä vaikuttaa.

Akatemiaurheilijoille (pääsääntöisesti maajoukkuetasoiset urheilijat) urheilupsykologin palveluja tarjoaa yhteistyökumppanimme urheilupsykologi Aapo Kilpeläinen (psykologi, psykoterapeutti YET).

Hänen erikoisalaansa ovat:

– loukkaantumisten, epäonnistumisten ja epäoikeudenmukaisuuden kokemusten jälkeen uudelleen otteen löytyminen ja tavoitteisiin vahvasti suuntautuminen
– pettymyksen sietokyvyn parantaminen
– jännityksen sieto ja lieventäminen
– yliyrittämisen väheneminen
– vuorovaikutusongelmien selvittäminen

Lisä- ja hintatiedot: aapo.kilpeläinen(at)gmail.com,
puh. 050 350 3673
Yhteydenotot: pääsääntöisesti tekstiviestillä

 

 

PSYYKKISEN VALMENNUKSEN ASIANTUNTIJA LEENA HAKALA

Psyykkisen valmennuksen ensisijaisena tavoitteena on valmennusprosessin ja valmentajan työn tukeminen sekä psyykkisen suorituskyvyn vahvistaminen. Kyse ennen kaikkea valmennuksen psykologiasta, sillä jokaisessa kohtaamisessa ja tekemisessä on psykologinen elementti.

Matkalla huipulle urheilijalta ja valmentajalta (sekä muulta verkostolta) kysytään, kovan ja pitkäjänteisen työn lisäksi, päivittäin mm. sitoutuneisuutta, periksiantamattomuutta ja päättäväisyyttä, jotta valmentautuminen ja arki kokonaisuudessaan mahdollistavat optimaalisen kehittymisen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Vaatimustason ja tekemisen laadun täytyy olla korkea niin harjoituksissa, kuin sen ulkopuolellakin. Ilman todellista sitoutumista ja halua antaa itsestään kaikkea matka tyssää lyhyeen.

Urheiluakatemiassa psyykkisen valmennuksen asiantuntijana toimii Leena Hakala (psykologi ja työnohjaaja). Leenan asiantuntijuus on tarkoitettu pääsääntöisesti maajoukkuetasoisille urheilijoille.

Hänen erikoisalaansa ovat mm.:

– ihmisen perustarpeisiin ja huippu-urheilun lainalaisuuksiin pohjautuvan, yhtä aikaa turvallisen ja samalla vaativan, valmennuskulttuurin luominen ja vahvistaminen
– tiimien johtamiseen, toimivuuteen, ilmapiiriin sekä vuorovaikutukseen liittyvien asioiden tukeminen ja kehittäminen.
– valmentajan työn, valmentajana kasvamisen sekä työhyvinvoinnin tukeminen (sparraus/coachaus)

Lisätiedot: leena.mindwell@gmail.com, puh. 040-139 2583

URHEILIJAN PARHAAKSI TIELLÄ HUIPULLE

© Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia 2017 • p. 06 5166 111