Psykologiset tekijät ovat kilpaurheilussa ja valmentautumisen arjessa aina läsnä. Urheiluakatemiatoiminnassa myös tämä asia huomioidaan tuomalla asiantuntijapalveluita urheilijoiden ja valmentajien avuksi. Ajattelutaidot nähdään taitoina siinä missä muutkin urheiluvalmentautumisen taidot ja niitä on jokaisen urheilijan mahdollisuus oppia. Perusasioiden läpikäyminen on suunnitelmallista ja lisäksi jokaisella on mahdollisuus tukeutua asiantuntijan apuun yksilöllisesti.

Psyykkisen valmennuksen ja kliinisen psykologian erot
Psyykkisen valmennuksen asiantuntija voi antaa supportiivista tukea elämän eri vaiheissa tai ongelmatilanteissa ja tukea näin valmentajan tai urheilijan psyykkistä hyvinvointia. Psyykkisen oireilun arviointi, diagnostiikka ja hoitovastuu on sen sijaan muilla terveydenhuollon ammattilaisilla (psykologi, lääkäri). Psyykkisen valmentajan resurssia ei käytetä psykiatrisen oireilun hoitoon, vaan toimenkuva on valmentautumisprosessin tukemisessa ja ennaltaehkäisevässä toiminnassa.  Terveydenhuollolliset kysymykset (kuten mm. syömishäiriöt, masennus, traumaoireet) kuuluvat aina terveydenhuollon ammattilaiselle. Psyykkisen valmentajan tehtävänä on tällöin hoitoon ohjaus.

Urheilupsykologi Aapo Kilpeläinen

Huippusuoritus vaatii keskittymistä tekemiseen. Haasteen tälle tuovat sekä ulkoiset että sisäiset ärsykkeet, jotka pommittavat urheilijaa harjoittelun ja kilpailun aikana. Toimivia psyykkisiä säätelykeinoja tarvitaan otteen löytymiseen ja tavoitteisiin vahvasti suuntautumiseen esimerkiksi loukkaantumisten, epäonnistumisten ja epäoikeudenmukaisuuden kokemusten jälkeen. Pettymyksen sietokyvyn parantaminen, jännityksen sieto ja lieventäminen, yliyrittämisen väheneminen sekä vuorovaikutusongelmien selvittäminen kuuluvat myös urheilupsykologian piiriin. Näihin asioihin voidaan oikeilla menetelmillä vaikuttaa.

Akatemiaurheilijoille urheilupsykologin palveluja tarjoaa yhteistyö-kumppanimme urheilupsykologi Aapo Kilpeläinen (psykologi, psykoterapeutti YET).

Hänen erikoisalaansa ovat:

– loukkaantumisten, epäonnistumisten ja epäoikeudenmukaisuuden kokemusten jälkeen uudelleen otteen löytyminen ja tavoitteisiin vahvasti suuntautuminen
– pettymyksen sietokyvyn parantaminen
– jännityksen sieto ja lieventäminen
– yliyrittämisen väheneminen
– vuorovaikutusongelmien selvittäminen

Lisä- ja hintatiedot: aapo.kilpeläinen(at)gmail.com,
puh. 050 350 3673
Yhteydenotot: pääsääntöisesti tekstiviestillä

 

Urheiluspykologi Tiina Röning

Lisäpotkua harjoituksiin ja areenalle. Laillistettu psykologi ja psyko-terapeutti Tiina Röning valmentaa muutosta. Hän on urheilu-psykologian erikoisosaaja, jonka ammattiosaamista käyttävät esim. Olympiakomitea, kotimaan huippuseurat ja Tampereen urheilu-akatemia. Röningillä on kattava kokemus psyykkisestä valmen-nuksesta urheiluseuroille. Urheilutaustainen Röning toimii itse salibandyval-mentajana maajoukkueessa ja kotimaan korkeimmalla sarjatasolla.

Tiinan yhteystiedot:
Puh. 040 825 9176
E-mail: tigroning(at)gmail.com
www.tiinaroning.fi

Työharjoittelija Sonja Into

Sonja on maisterivaiheen psykologian opiskelija Jyväskylän yli-opistolta ja aloitti työharjoittelun Etelä-Pohjanmaan Urheilu-akatemiessa/Kuortaneen Urheiluopistolla syyskuussa. Harjoittelu kestää 5 kk ja tarkoituksena on seurata urheilijoita ja valmenta-jia ja lisätä tietoa urheilupsykologiasta ja sitä kautta kehittää psykologisia taitoja. Sonjan ohjaajina toimi-vat urheilupsykologit Aapo Kilpeläinen ja Tiina Röning.

Sonja on suorittanut urheilu- ja liikuntapsykologian perusopinto-kokonaisuuden Jyväskylän avoimessa yliopistossa ja tehnyt pro gradu- tutkielman aiheena “valmennusilmaston yhteys opiskelija-urheilijoiden uupumukseen koulussa ja urheilussa”.

Sonjan työpiste löytyy valmennuskeskuksen tiloista ja tavoitat hänet sähköpostiosoitteesta sonja.into(at)kuortane.com.

“Tulkaa rohkeasti moikkaamaan ja juttelemaan, jos tulee mieleen jotain, missä voisin olla apuna.”

Sonja

URHEILIJAN PARHAAKSI TIELLÄ HUIPULLE

© Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemia 2017 • p. 06 5166 111