Seinäjoen Yhteiskoulu (SYK) on nyt osa Olympiakomitean urheiluyläkoulujen verkostoa. Kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunta teki päätöksen mukaan lähtemisestä kokouksessaan 30.8.2023.

Olympiakomitean luotsaaman urheiluyläkoulukokeilun (2017 – 2020) aikana Suomeen on rakennettu urheiluyläkoulumalli, jossa urheiluyläkoulussa tavoitteellisesti urheileva nuori saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen. Urheiluyläkoulutoiminnan tavoitteena on oppilaitosten, seurojen ja urheiluakatemioiden yhteistyöllä mahdollistaa jopa 20 tunnin viikoittainen liikkumisen, harjoittelun ja urheilun kokonaismäärä. Urheiluyläkoulujen toimintaa ohjaavat urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset ja verkostossa on mukana 20 kuntaa ja 35 urheiluyläkoulua ympäri Suomea.

Uusin jäsen verkostossa on nyt Seinäjoen Yhteiskoulu, jossa erikoisluokkatoimintaa liikunnassa on toteutettu jo vuodesta 1993. Vuosittain liikuntaluokille valitaan noin 40 oppilasta, joista muodostetaan kaksi liikuntaluokkaa. Liikuntaluokkatoiminnassa ovat mukana koulun kaikki luokka-asteet ja valinta liikuntaluokille tapahtuu liikuntaluokkatestien ja haastattelujen kautta.

Olympiakomiteassa, Yhteiskoululla sekä Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemiassa ollaan tyytyväisiä uudesta urheiluyläkoulusta.

”Olemme hyvin iloisia, että Seinäjoen Yhteiskoulu liittyy osaksi Olympiakomitean valtakunnallista urheiluylä-kouluverkostoa ja kaksoisuratoimintaa. SYK:n vahvuutena ovat pitkät perinteet, kokemus ja osaaminen liikuntaluokkatoiminnassa. Sen pohjalta on hyvä kehittää myös uusia toimia yhteistyössä seurojen ja urheiluakatemian kanssa siten, että nuori pystyy tasapainoisesti yhdistämään koulunkäynnin, tavoitteellisen urheilemisen ja muun vapaa-ajan omassa arjessaan. Yläkouluvaiheessa nuoren innostusta ja kasvua urheilijaksi tuetaan hyvällä yhteispelillä. Näin syntyvät myös hyvät valmiudet urheilijan uralle sekä toisen asteen opintoihin”, toteaa Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön asiantuntija Laura Tast.

”Koulussamme on pitkään haluttu tukea ja kehittää kaikkien nuorten liikunnallisuutta. Samoin kuin tukea kilpa-urheilua harrastavia nuoria yhteistyössä seurojen sekä Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemian kanssa. Kouluumme on juuri valmistunut uusi hieno liikuntahalli, joka luo entistä paremmat puitteet kaikelle liikunnalliselle toiminnalle. Saamamme tunnustus Urheiluyläkoulustatuksen muodossa antaa myös lisäpotkua kaikelle kehittämistyölle”, kertoo puolestaan Seinäjoen Yhteiskoulun rehtori Jari Noponen.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että pitkän prosessin jälkeen Seinäjoelle on saatu ensimmäinen ja maakuntaan toinen virallinen urheiluyläkoulu Kuortaneen yhteiskoulun lisäksi. Siitä erityiskiitos koulun henkilökunnalle. SYKissä on tehty loistavaa työtä liikuntaluokkien kanssa jo vuosia ja siitä eräänlaiseksi tunnustukseksi koulu voi jatkossa käyttää olympiarengaslogoa”, toteaa Etelä-Pohjanmaan Urheiluakatemian toiminnanjohtaja Maarit Laitinen.