Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki ja EP:n Urheiluakatemia lahjoittivat tänään Seinäjoen yhteiskoulun liikuntaluokille Olympiakomitean julkaisemia Kasva Urheilijaksi -harjoituskirjoja.

Urheilusta innostuneiden oppilaiden monipuolisten liikuntataitojen kehittymisen tueksi on luotu yleisvalmennuksen oppisisältö, jota koulut voivat hyödyntää liikunnan oppitunneilla. Vuosiluokille 7. – 9. on luotu sisällöt urheilijan kehittymisen ja terveenä urheilijana kasvun kannalta keskeisimpien liikuntataitojen sekä fyysisten ominaisuuksien harjoittelun tueksi. Tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään ja kehittämään tärkeitä monipuolisia liikuntataitoja ja ominaisuuksia sekä oivaltaa omatoimisen harjoittelun merkitys, jotta nuori voisi kasvaa, kehittyä ja menestyä terveenä urheilijana.

Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin puolesta kirjat luovutti sijoituspäällikkö Ville Rajala, itsekin akatemiaurheilija. ”Osuuspankki haluaa olla arjen kumppani ja vaikuttaa yhteisöllisesti. Tätä tehtävää tukee hienosti Kasva Urheilijaksi -kirjojen lahjoittaminen SYKille, ja myös kirjojen kohderyhmä, liikkuvat nuoret, on tärkeä. Yläkoululaiset ovat urheilijoina uransa valintavaiheessa ja toivomme, että näistä kirjoista on heille paljon hyötyä urheilijaksi kasvamisessa”, toteaa Rajala.

SYKin puolesta lahjoituksen ottivat vastaan liikuntaluokkien vastuulliset liikunnanopettajat Tuula Sarajärvi ja Tommy Koponen, liikuntaluokkalaiset Sara Porkkala ja Eveliina Juvonen sekä rehtori Jari Noponen. ”Olemme erittäin kiitollisia kädenojennuksesta liikuntaluokkatoiminnan kehittämiseen. Kirjoista saamme paljon tukea ja sisältöjä käytännön opetustyöhön”, kiittää rehtori Noponen.

Kuva: Maarit Laitinen