Olympiakomitea käynnistää uuden lahjoituskampanjan, jonka tarkoituksena on kerätä varoja Suomen Urheiluakatemioissa urheileville nuorille. Yritykset ja yksityishenkilöt voivat tehdä lahjoituksia joulukuussa avattavan verkkosivuston sekä tekstiviestilahjoituksen kautta. Kampanjan tuotto ohjataan Suomen Urheiluakatemioille ja se kohdistuu koulupäivän aikaisen valmennuksen lisäämiseen.

Suomalainen urheiluyhteisö on tehnyt arvovalinnan, jossa nuorten urheilu ja koulunkäynti pyritään yhdistämään niin, että nuori voi menestyä molemmissa. Tätä työtä tehdään valtakunnallisesti suurella sydämellä, mutta yläkouluikäisten valmennukseen tarvitaan kuitenkin selkeästi lisää resursseja.

Suomen Urheiluakatemiat on 20:n alueellisen urheiluakatemian verkosto, jota Olympiakomitea koordinoi. Valtakunnallisesti mukana on esimerkiksi 160 yläkoulua, noin 400 ammattivalmentajaa ja yhteensä 16 000 urheilijaa.

Koko verkoston yhteinen tavoite on, että nuoret voivat saavuttaa potentiaalinsa urheilussa ja muilla elämän aloilla. Tavoitteena on tehdä nuoren urheilijan jokaisesta päivästä sellainen, että sen rakenne on tasapainoinen huomioiden harjoittelun ja koulunkäynnin, mutta myös muut elämän osa-alueet. Näin toiminta tukee myös nuorten elämänhallinnan taitojen kehittymistä.

– Urheiluakatemioiden jatkuva kehittämiskohde on valmennustoiminta. Tavoitteemme on koota akatemioiden ympärille laadukas päivittäinen valmennus ja tarvittavat asiantuntijapalvelut, jotta urheilijoiden käyttöön saadaan paras osaaminen. Lahjoittamalla kuka tahansa voi osallistua tähän työhön, sanoo Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman johtaja Antti Paananen.

Suomalaiset suuryritykset asian takana
Urheiluakatemiatoiminnan yrityskumppaneiksi ovat jo päättäneet ryhtyä Metsä Group Oyj, Alko sekä Veikkaus. Käytännössä yritysten tuella saadaan lisää ammattimaista valmennusta yläkouluikäisille urheilijoille ja pystytään luomaan jopa kokonaan uusia työpaikkoja.

– Haluamme rohkaista nuoria liikunnalliseen elämäntapaan ja olemme ilolla mukana tukemassa nuorten hyvinvointia eri puolilla maata, sanoo Metsä Groupin viestintäjohtaja Juha Laine.

– On arvokasta, että nuorilla on mahdollisuus yhdistää koulunkäynti ja urheilu sujuvalla tavalla. Urheilun saralla opitut tiedot ja taidot sekä liikunnallinen elämäntapa kantavat läpi elämän ja niistä on hyötyä aikanaan myös työelämässä, Laine jatkaa.

Kampanja lanseerataan Urheilugaalan ehdokasjulkistuksen yhteydessä 8.12.
Nuorten urheilijoiden asialla on myös Suomen Urheilugaala, jonka missiona on nostaa urheilun ja liikunnan arvostusta Suomessa. Nuorten urheilu on läpileikkaavana teemana Urheilugaalassa 17.1. Hartwall Areenalla sekä viidessätoista alueellisessa urheilugaalassa alkuvuonna 2019.

Lisätiedot:
Antti Paananen, Olympiakomitea, Urheiluakatemiaohjelman johtaja, antti.paananen@olympiakomitea.fi, 044 541 3651
Ville Köngäs, Olympiakomitea, liiketoimintapäällikkö, ville.kongas@olympiakomitea.fi, 040 661 0769