Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) on tänään jakanut opiskeluapurahan 188 urheilijalle lukuvuodelle 2021-2022.

Apurahan saajien joukossa on maailmanmestareita ja olympiaurheilijoita, nykyisiä ja jo uransa lopettaneita huippu-urheilijoita yhteensä 52 eri lajista ja 17 urheiluakatemiasta. Apurahan suuruus on 1500 tai 3000 euroa koko lukuvuodelle. Apurahaa haki tänä vuonna ennätykselliset 524 urheilijaa.

Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö perustettiin vuonna 1972 silloisen tasavallan presidentin Urho Kekkosen toimesta. Säätiön tarkoituksena on tukea huippu-urheilijoiden kaksoisuraa ja edistää heidän kouluttautumistaan ja urheilu-uran jälkeisen ammatin hankkimista. Perustamisestaan lähtien URA-säätiö on jakanut vuosittain opiskeluapurahoja aktiiviurheilijoille ja jo uransa päättäneille urheilijoille.

URA-apurahan saaneiden lista kokonaisuudessaan tässä: https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/11/212829ac-ura-apurahan-saajat-2021-22_tiedote-1.12.2021.pdf

Vuoden URAteko-tunnustuksen sai Jatta Muhonen Suomen Taitoluisteluliitosta

Suomen Taitoluisteluliitto ja Jatta Muhonen ovat luoneet uransa päättävälle luistelijalle ja koko luisteluyhteisön käyttöön monipuolisen materiaalipaketin, joka perustuu vankkaan ammattitaitoon, käytännön kokemuksiin ja tieteelliseen tutkimukseen. Uran päättämistä tarkastellaan useasta eri näkökulmasta. Paketissa on tietoa, ohjeita ja harjoituksia, joista hyötyvät niin luistelijat uransa eri vaiheissa kuin myös valmentajat, seuratoimijat ja luistelijan lähipiiri. Kokonaisuus henkii luistelijan ja luistelu-uran arvostusta. Lisäksi siinä lanseerataan loistava käsite: luistelu-uralta valmistuminen.

Kokonaisuuteen liittyy myös luistelijoiden alumnitoiminnan käynnistäminen. Lisäksi paketissa tuodaan selkeästi esiin millaisia mahdollisuuksia kilpauransa päättävällä – luistelu-uralta valmistuvalla- urheilijalla on jäädä lajin pariin ja säilyttää rakas laji sopivana osana elämäänsä myös jatkossa.

Nyt 14. kerran jaettu URAteko-tunnustus myönnetään henkilölle tai taholle, joka on vuoden aikana merkittävällä ja uutta luovalla tavalla myötävaikuttanut urheilijoiden uramahdollisuuksien kehittämiseen. Tunnustuspalkinnon suuruus on 1000 euroa, joka vuoteen 2019 saakka jaettiin rahana. Vuonna 2020 aloitettiin uusi käytäntö, jossa palkinto on rahan sijaan taidetta. Tänä vuonna Taitoluisteluliitto ja Jatta Muhonen saivat taiteilija Elvi Rangellin maalaamat taulut.