17.08.2018 | Huippu-urheilu

Urheiluyläkoulukokeilun toimintamallia luodaan tällä hetkellä 14 kunnassa ympäri Suomea. Urheilijaksi kasvamisen tueksi tarvitaan kaikkien yhteispeliä. Urheiluakatemiat saattavat yhteen toimijat, joiden kautta malli rakentuu: yläkoululaiset ja heidän vanhempansa, koulun toimijat, valmentajat sekä seurat.

Talvisalon urheiluyläkoulun liikuntasalissa ovat koolla koulun urheiluluokkien oppilaat, vanhemmat, opettajat ja valmentajat. He ovat kokoontuneet aloittamaan uutta lukuvuotta ja pohtimaan hyvää yhteistyötä nuoren urheilijan parhaaksi.

– Tärkeintä meille on nuoren urheilijan henkisen ja fyysisen kasvun tukeminen kohti aikuisuutta. Meidän koulumme vahvuus on se, että täällä kaikki tuntevat kaikki: yksikään lapsi ei huku kokonaisuuteen, kertoo Talvisalon urheiluyläkoulun rehtori Tuomo Nurmela.

Talvisalon yläkoulu on yksi 25:sta urheiluyläkoulukokeilussa mukana olevista kouluista. Kokeilun ensimmäinen lukuvuosi on sujunut hyvin. Rehtori on tyytyväinen moneen asiaan, mutta myös kehitettävää löytyy.

– Koulun sisäisen urheiluyläkoulutiimin ja lajivalmentajien yhteen saattaminen sekä keskinäinen vuorovaikutus on ollut toimivaa ja joustavaa. Olemme saaneet myös hyviä yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi ammattikorkeakoulun kanssa teemme toimivaa ja molempia hyödyttävää yhteistyötä jalka- ja fysioterapiaopiskelijoiden kanssa. Kehitettävää meillä löytyy urheilijoiden kuormituksen seurannasta ja kontrolloinnista sekä liikuntatilojen käytöstä. Lapsia pitää myös enemmän rohkaista hakemaan urheiluluokalle, jotta toimintaan saadaan jatkuvuutta, hän toteaa.

Suur-Savon Osuuspankki mukana tukemassa urheilevia nuoria

Urheiluakatemioiden yläkoulutoimintaa tuetaan Suomen Olympiakomiteassa mm. yritysyhteistyön avulla. Olympiakomitea on tuottanut Kasva Urheilijaksi -oppimateriaalit, jotka auttavat tavoitteellisesti urheilevia yläkoululaisia rakentamaan itselleen sujuvaa arkea, jossa yhdistyvät tasapainoisella tavalla ravinto, lepo, harjoittelu ja opiskelu. Paikallisosuuspankeilla on mahdollisuus lahjoittaa Kasva Urheilijaksi -harjoituskirjat urheiluakatemian yläkouluille. Etelä-Savossa Suur-Savon Osuuspankki teki kirjalahjoituksen Savonlinnassa Talvisalon yläkoulun urheiluluokkalaisille ja Mikkelissä Kalevankankaan yläkoulun liikuntaluokkalaisille.

Suur-Savon Osuuspankin markkinointipäällikkö Tarja Wasenius kiittelee Olympiakomiteaa hyvästä yhteistyöstä ja kertoo kirjalahjoituksen olleen heille luonteva osa yhteiskuntavastuullista alueellisen toimijan roolia.

– Asiakasomisteisena yrityksenä Suur-Savon Osuuspankki hahmottaa toimintaansa kaksoisroolin kautta: liiketoimintaroolissa pankki luo taloudellista hyvää, jota se voi hyödyntää yhteisöllisessä roolissaan. Haluamme olla tiiviisti mukana hyvinvoinnin lisäämisessä ja maakunnan kehityksessä, hän kertoo.

– Painopisteessä meillä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen: tutkimusten mukaan liikunnallinen elämäntapa tuottaa liikkuvista nuorista hyvinvoivia aikuisia, Wasenius jatkaa.

Suur-Savon OP:n kirjalahjoitus Mikkelissä Kalevankankaan koululla. Kuvassa vas. Antti Paananen, Laura Tast, Etelä-Savon urheiluakatemian koordinaattori Kimmo Liukkonen, Kalevankankaan koulun apulaisrehtori Mervi Puukko, Suur-Savon OP:n markkinointipäällikkö Tarja Wasenius ja rehtori Janne Syrjäläinen.

Urheiluakatemiat rakentamassa suomalaista urheiluyläkoulumallia

Urheiluakatemiat toimivat 20 seutukunnalla ja niiden piirissä urheilee yli 16 000 eri ikäistä huipulle tähtäävää nuorta sekä huippu-urheilijaa. Suomen Urheiluakatemioiden yhteinen tavoite on urheilijan hyvän arjen rakentumisen lisäksi huippu-urheilumenestyksen parantaminen, osaamisen kasvattaminen ja urheilun arvostuksen lisääminen.

– Kasva urheilijaksi -oppimateriaalien ydin on auttaa urheilevaa yläkoululaista kasvamaan urheilijaksi ja oppimaan tärkeitä elämänhallinnan taitoja, joita tarvitaan niin urheilussa kuin muussa elämässä. Harjoituskirja on työkalu urheilijan paremman arjen rakentamiseen niin oppilaille itselleen kuin myös kodeille, seuroille ja valmentajille, sanoo yläkoulutoiminnan kehittämisestä vastaava Olympiakomitean asiantuntija Laura Tast.

– Urheiluyläkoulukokeilun tavoitteena on rakentaa Suomeen pysyvä urheiluyläkoulumalli. Mallin avulla pystytään myös parantamaan tavoitteellisesti urheilevien nuorten urheilullisia valmiuksia, jolloin edellytykset urheilu-uralle paranevat, hän toteaa lopuksi.

Pääkuvassa kirjalahjoituksen saivat Talvisalon urheiluyläkoulun urheiluluokkalaiset Savonlinnassa. Eturivissä kirja vastaanottanut rehtori Tuomo Nurmela, keskellä lahjoituksen tehneen Suus-Savon OP:n markkinointipäällikkö Tarja Wasenius ja oikealla Etelä-Savon urheiluakatemian koordinaattori Kimmo Liukkonen.

Urheiluakatemioiden toimintaa koordinoi Suomen Olympiakomitea, joka on kutsunut yrityksiä mukaan tukemaan vastuullista urheiluakatemiatyötä. Yritysten kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on vuoteen 2021 mennessä mahdollistaa 600 000 tuntia laadukasta akatemiavalmennusta yli 10 000 yläkouluikäisille nuorelle sekä saada Kasva urheilijaksi -sisällöt tukemaan yli 200 yläkoulussa opiskelevan nuoren urheilijaksi kasvua. Yhdistämällä opiskelu ja laadukas valmennus mahdollistetaan eettisesti kestävä huippu-urheilumenestys aikuisiällä.